Peptides

Short Name: 
PEPTIDES

Anopheles-dirus-WRAIR2_PEPTIDES_AdirW1.7.fa.gz

File Type: 
Description: 

WRAIR2 strain peptide sequences, AdirW1.7 genes

Anopheles-coluzzii-Mali-NIH_PEPTIDES_AcolM1.6.fa.gz

File Type: 
Description: 

Mali-NIH strain peptide sequences, AcolM1.6 gen

Anopheles-gambiae-PEST_PEPTIDES_AgamP4.9.fa.gz

File Type: 
Description: 

PEST strain peptide sequences, AgamP4.9 geneset

Anopheles-quadriannulatus-SANGWE_PEPTIDES_AquaS1.8.fa.gz

File Type: 
Description: 

SANGWE strain peptide sequences, AquaS1.8 genes

Anopheles-albimanus-STECLA_PEPTIDES_AalbS2.5.fa.gz

File Type: 
Description: 

STECLA strain peptide sequences, AalbS2.5 genes

Pediculus-humanus-USDA_PEPTIDES_PhumU2.4.fa.gz

File Type: 
Description: 

USDA strain peptide sequences, PhumU2.4 geneset

Anopheles-atroparvus-EBRO_PEPTIDES_AatrE2.1.fa.gz

File Type: 
Description: 

EBRO strain peptide sequences, AatrE2.1 geneset

Aedes-aegypti-LVP_AGWG_PEPTIDES_AaegL5.1.fa.gz

File Type: 
Description: 

LVP_AGWG strain peptide sequences, AaegL5.1 gen

Glossina-pallidipes-IAEA_PEPTIDES_GpalI1.6.fa.gz

File Type: 
Description: 

IAEA strain peptide sequences, GpalI1.6 geneset

Pediculus-humanus-USDA_PEPTIDES_PhumU2.3.fa.gz

File Type: 
Description: 

USDA strain peptide sequences, PhumU2.3 geneset

Pages

Subscribe to RSS - Peptides